آزمایشگاه صدرا جهت رفاه حال مراجعین گرامی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه های اضافه تلاش نموده است با اکثر ارائه کنندگان خدمات بیمه ای درمانی عقد قرارداد نماید . لیست بیمه های طرف قرار داد آزمایشگاه به قرار ذیل است :