در این بخش همکاران ما در تلاش هستند که با سرعت و دقت هر چه بیشتر بیماران را پذیرش کنند . استفاده از سیستم های نرم افزاری به روز آزمایشگاهی و پرسنل مجرب در این زمینه از جمله تلاش های ما در این زمینه است .در این بخش پس از پذیرش بیمار یک کد اشتراک برای هر نفر در نظر گرفته شده و در مراجعات بعدی سوابق بیمار از جمله مشخصات فردی ، بیمه ای و سوابق مراجعات قبلی و نتایج آزمایشات قبل قابل ردیابی و دسترسی می باشد .طرف قرار داد بودن با بیشتر بیمه های مادر تامین کننده خدمات پزشکی و درمانی امکان به حد اقل رساندن سردرگمی بیمار و اتلاف وقت و هزینه را به همراه خواهد داشت .پذیرش بیماران خاص و دارای مشکلات ویژه در این بخش سریعتر انجام گرفتنه و آزمایشگاه آمادگی پذیرش آمایشات اورژانس و جوابدهی در اسرع وقت را دارا می باشد .