آزمایشگاه صدرا جهت رفاه حال مراجعین گرامی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه های اضافه تلاش نموده است با اکثر ارائه کنندگان خدمات بیمه ای درمانی عقد قرارداد نماید . لیست بیمه های طرف قرار داد آزمایشگاه به قرار ذیل است :

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه سلامت همگانی
 • بیمه نیرو های مسلح
 • بیمه بانک سپه
 • بیمه بانک ملی
 • بیمه بانک ملت
 • بیمه بانک تجارت
 • بیمه بانک صادرات
 • بیمه بانک کشاورزی
 • بیمه آتیه سازان حافظ
 • بیمه کار آفرین
 • بیمه دانا
 • بیمه تعاون